Perku mišką su žeme

miško pirkimasPerku mišką, vadinasi, galiu įsigyti ne tik jame esančius medžius ir paversti juos malkomis, bet ir turėti savą poilsio vietą miško apsuptyje. Privatūs savininkai pastaruoju metu valdo daugiau nei trečdalį visos miškų ūkio paskirties žemės. Pagal neseniai pasikeitusius įstatymus, savininkas pirmiausia miško su žeme sklypą turi pasiūlyti bendraturčiams ar gretutinių, besiribojančių sklypų savininkams (juos galima sužinoti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniame padalinyje). Neatsiradus pirkėjams iš šių žmonių, sklypą galima parduoti juos perkantiems pašaliniams asmenims ar įmonėms, tiesa, prieš tai gavus pažymą iš anksčiau minėtos žemės tarnybos.

 

Pardavus mišką su žeme, nebereikės rūpintis jo tvarkymu, atželdinimu, užsiimti jauno miško priežiūra. Nupirkus mišką su žeme procesas įforminamas notarine sutartimi ir tą pačią dieną, kai ji pasirašoma, sumokami pinigai. Perkamas miškas įvairaus brandumo, amžiaus ir medžių rūšinės sudėties. Jei miškas su žeme perkamas kirtimo tikslu, būtina pasirūpinti miškotvarkos projektu bei specialiais leidimais kirtimui. Tik turint individualų miškotvarkos projektą yra leidžiamas brandaus miško (tai yra pasiekusio nustatytą amžių) kirtimas. Kiti kirtimai galimi ir be miškotvarkos projekto, tačiau jį turint supaprastėja ir atpinga biržių atrėžimo darbai.

 

Miško su žeme kaina priklauso nuo:

  • ūkinės kategorijos;
  • medžių amžiaus, sudėties, skalsumo;
  • boniteto;
  • medienos tūrio viename hektare;
  • žemės kainos;
  • miško vietos ir ploto,
  • vietovės;
  • privažiavimo galimybių;
  • medienos ištraukimo atstumų ir t.t.

Bendra sklypo kaina gaunama sudėjus miško žemės vertę su medyno verte. Žinoma, miško su žeme sklypas bus visiškai kitokios vertės skirtinguose Lietuvos rajonuose. Vienokia kaina bus kurortiniais pripažintuose regionuose, kuriuose sklypas galbūt randasi netoli ežero ar upės, kitokia – brūzgynais apžėlusiame lapuočių miške.

Parduodant mišką su žeme savininkas iš karto gauna pinigus, tačiau tuo pačiu praranda galimybę juo gėrėtis, galbūt sulaukti didesnės sklypo vertės, o svarbiausia – galimybės šį miško plotelį palikti ateities kartoms. Tad pirmiausia galbūt būtų geriausia pasikviesti specialistus, kurie nustatytų miško, jame esančio žemės sklypo vertę. Jei pinigai nėra svarbiausias argumentas, galbūt įmanomas stataus miško iškirtimui pardavimas, kuomet už jį bus gauta lėšų, jis taps tvarkingu ir išvaizdžiu, o ir liks to paties šeimininko nuosavybe.